Työmuoto


SEURAKUNNANJOHTAJA


Vanhimmiston puheenjohtaja (seurakunnanjohtaja)

-huolehtii seurakunnanjohtajan tehtävistä
-kutsuu koolle vanhimmiston kokoukset ja johtaa puhetta niissä
-johtaa puhetta seurakunnankokouksessa
-huolehtii yhdessä vanhimmiston ja muiden työntekijöiden kanssa seurakunnan hengellisestä elämästä
-vastaa seurakunnan jumalanpalveluksista, julistuksesta ja opetuksesta
-vastaa seurakunnan asioiden hoidosta hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti
-huolehtii seurakunnankokousten ja vanhimmiston kokousten päätösten toimeenpanosta
-toimii muiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden esimiehenä
-toimii seurakunnan nimenkirjoittajana
-edustaa seurakuntaa


Henkilöt