Työmuoto


VANHIMMISTO


Seurakunnan hallituksena on sen vanhimmisto. Sen muodostavat seurakunnan kokeneimmista jäsenistä valitut vanhimmiston puheenjohtaja ja parillinen määrä muita jäseniä, kuitenkin vähintään neljä.  Vanhimmiston puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan seurakunnan syyskokouksessa suljetuin lipuin viideksi vuodeksi kerrallaan. Valituista eroaa vuosittain yksi tai kaksi jäsentä.

Varapuheenjohtajan valitsee vanhimmisto keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan.


Vanhimmisto
1) hoitaa hengellistä elämää,
2) pitää huolta seurakunnasta ja sen jäsenistä,
3) johtaa seurakunnan toimintaa,
4) kutsuu koolle seurakunnankokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat,
5) hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta,  
6) hoitaa niitä tehtäviä, jotka seurakunnankokous tai sen vahvistama johtosääntö sille antaa tai määrää.

Vanhimmisto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. Vanhimmisto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet muista jäsenistä on läsnä.

Vanhimmiston kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri allekirjoittavat, ja se on tarkistettava.


Henkilöt